Kasa fiskalna – przepisy przejściowe w 2011 roku

Kasa fiskalna – przepisy przejściowe w 2011 roku

Rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 26 lipca 2010 roku wprowadziło wiele znaczących zmian. W związku z tym przewidziano okres przejściowy pozwalający podatnikom na przygotowanie się do nowego obowiązku. Samo rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011 lecz do 30 kwietnia obowiązują jeszcze zwolnienia z poprzedniego roku.

 1. Zwolnienie podmiotowe w ramach limitu

  Od 30 kwietnia niektóre branże korzystające do tej pory ze zwolnienia przedmiotowego (dotyczącego rodzaju sprzedawanych towarów lub usług) tracą to prawo i mogą korzystać jedynie ze zwolnienia podmiotowego, które jest limitowane wielkością sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

  Do 30 kwietnia 2011 roku podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej:

  1. czynności objęte zwolnieniem do 31 grudnia 2010 roku wymienione w załączniku do rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas, nie wymienione w załączniku do aktualnego rozporządzenia (z dnia 26 lipca 2010)

   dotyczy to m.in. następujących usług: magazynowania i przechowywania towarów, prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, rzeczoznawstwa, architektownicznych i inżynierskich, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistycznych i ochroniarskich, sprzątania i czyszczenia obiektów, sekretarskich i tłumaczenia, w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, związanych z rekreacją, kulturą i sportem, pogrzebowych i pokrewnych, świadczonych w gospodarstwach domowych.

  2. podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej

   dotyczy to m.in. następujących usług: ślusarskich, kotlarskich, w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych, krawieckich, czapnictwa, bednarstwa, wytwarzania mioteł, cholewkarstwa, szewstwa, rymarstwa, kominiarstwa.

  Limit

  Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe limity na kasę fiskalną.

  Po 30-tym kwietnia 2011 przedsiębiorców wykonujących w/w czynności obowiązują już limity.
  I tak, podatnicy rozpoczynający działalność w 2011 roku nie będą musieli założyć kasy do momentu, gdy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczy kwoty 20 000 zł.
  U podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w latach ubiegłych, patrzymy w pierwszej kolejności na obrót ze sprzedaży w/w usług w 2010 roku. Jeśli nie przekroczył on 40 000 zł, to w 2011 roku podatnik nie musi zakładać kasy dopóki nie przekroczy limitu 40 000 zł. Jeżeli kwotę tą przekroczy przed 1 maja 2011, kasę fiskalną będzie musiał założyć z dniem 1 maja 2011 roku. Gdy przed 1 maja nie przekroczy limitu 40 000 zł, na założenie kasy będzie miał 2 miesiące licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu w którym przekroczono limit.

 2. Zwolnienie przedmiotowe dla całego zakresu sprzedaży na podstawie współczynnika 80%

  Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wymienionych w punktach 1-33 załącznika do rozporządzenia MF z 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas, jeżeli w 2010 roku udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem był wyższy niż 70%.

  Podmioty dokonujące sprzedaży mieszanej, w celu sprawdzenia czy mogą one skorzystać ze zwolnienia z kasy w całym zakresie, mają obowiązek obliczyć udział sprzedaży zwolnionej w sprzedaży całkowitej na rzecz osób nieprowadzących działalności. Jeżeli uzyskany wynik przekroczy 70 %, podatnicy mogli w danym roku skorzystać ze zwolnienia z obowiązku założenia kasy. Od 1 mają obowiązuje już wskaźnik 80 %. W związku z tym możemy tu przewidzieć klika sytuacji:

  • podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi ubezpieczeniowe oraz sprzedaje sprzęt AGD. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu w 2010 roku wyniósł łącznie 26 000 zł, z czego 19 000 zł dotyczy usług ubezpieczeniowych, a 7 000 zł związane jest z handlem. Usługi ubezpieczeniowe korzystają ze zwolnienia (także od 1 maja 2011), natomiast sprzedaż urządzeń AGD nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 19 000 / 26 000 = 0,73 x 100% = 73 %. Uzyskany wynik oznacza, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku założenia kasy tylko do 30 kwietnia 2011 roku (od 1 mają wzrósł wskaźnik do 80 %). Od 1 maja podatnik musi mieć już kasę. Nabija na niej tylko sprzedaż urządzeń AGD. Gdyby udział sprzedaży zwolnionej w sprzedaży ogółem był wyższy niż 80 %, przedsiębiorca korzystałby nadal ze zwolnienia z obowiązku założenia kasy.
  • podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi rachunkowo-księgowe oraz sprzedaje artykuły papiernicze. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu w 2010 roku wyniósł łącznie 30 000 zł, z czego 25 000 zł dotyczy usług rachunkowo-księgowych, a 5 000 zł związane jest z handlem. Usługi rachunkowo-księgowe korzystają ze zwolnienia (ale tylko do 30 kwietnia 2011), natomiast sprzedaż artykułów papierniczych nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 25 000 / 30 000 = 0,83 x 100% = 83 %. Usługi rachunkowo-księgowe zwolnione są z kasy fiskalnej tylko do 30 kwietnia 2011. Po tym terminie zastosowanie mają już limity. W związku z tym, że w poprzednim roku podatnik otrzymał przychód w kwocie 30 000 zł, może on nadal korzystać ze zwolnienia do czasu przekroczenia w 2011 roku 40 000 zł.

Właściciel serwisu samozatrudnieni.pl – Power Media SA – od ponad 15 lat dostarcza tysiącom polskich pracodawców narzędzia pomocne w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Z nami szybko wypełnisz wniosek CEIDG-1 i wyszukasz odpowiednie kody PKD. Od teraz mała księgowość zawsze będzie w zasięgu ręki, podobnie jak darmowy program do wystawiania faktur. Możesz też wygodnie rozliczyć i wysłać swój PIT 2016, albo złożyć druk VAT-R online.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close