Remanent początkowy

Remanent początkowy

Podatnicy rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym lub prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów mają obowiązek sporządzenia 2 remanentów (spisów z natury) w ciągu roku: remanentu początkowego oraz remanentu końcowego.

Remanent początkowy sporządza się na pierwszy dzień prowadzenia firmy.

U podatników prowadzących KPiR dokumentem otwierającym księgę jest właśnie remanent początkowy.

W remanencie powinny się znaleźć wyłącznie:

towary handlowe – wyroby zakupione w celu dalszej odsprzedaży oraz

materiały – podstawowe surowce potrzebne do produkcji.

Podatnicy prowadzący wyłącznie działalność usługową również muszą sporządzić spis z natury (jego wartość wynosi tu zazwyczaj zero złotych).

Jeśli zostały zakupione towary handlowe lub materiały przed dniem rozpoczęcia działalności, to
znajdą się one w remanencie początkowym. W firmie, która w dniu powstania nie ma towarów handlowych ani materiałów, wartość spisu z natury wynosi 0 zł.

Remanent początkowy powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę “Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis,
 • podpis właściciela zakładu (wspólników)

Pozycje remanentu wycenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Spis z natury sporządzamy w kwotach brutto. Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i materiałów, to wówczas w remanencie podaje się kwoty netto.

Wartość remanentu początkowego nie jest wliczana w bieżące koszty, czyli nie pomniejsza
dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kolejnych miesiącach.
Dopiero w zeznaniu rocznym wartość remanentu początkowego powiększa koszty
prowadzenia działalności i tym samym pomniejsza podatek dochodowy.

Właściciel serwisu samozatrudnieni.pl – Power Media SA – od ponad 15 lat dostarcza tysiącom polskich pracodawców narzędzia pomocne w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Z nami szybko wypełnisz wniosek CEIDG-1 i wyszukasz odpowiednie kody PKD. Od teraz mała księgowość zawsze będzie w zasięgu ręki, podobnie jak darmowy program do wystawiania faktur. Możesz też wygodnie rozliczyć i wysłać swój PIT 2016, albo złożyć druk VAT-R online.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close