Side Navigation

X

Terminy ZUS/US

Styczeń – grudzień 2020


ZUS

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy:

  • do 5 dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze;
  • do 10 dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie);
  • do 15 dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto:

minimalne
2 600.00 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek:

dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
3136,20 zł
dla ubezpieczenia zdrowotnego
4026,01 zł

Wysokość składek do ZUS:

na ubezpieczenie emerytalne
612,19 zł
na ubezpieczenie rentowe
250,90 zł
na ubezpieczenie chorobowe
76,84 zł
na ubezpieczenie wypadkowe
52,37 zł
na ubezpieczenie zdrowotne
362,34 zł
na Fundusz Pracy
76,84 zł


Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych:

dla ubezpieczeń społecznych
780,00 zł
dla ubezpieczenia zdrowotnego
4026,01 zł

Wysokość składek do ZUS:

na ubezpieczenie emerytalne
152,26 zł
na ubezpieczenie rentowe
62,40 zł
na ubezpieczenie chorobowe
19,11 zł
na ubezpieczenie wypadkowe
13,03 zł
na ubezpieczenie zdrowotne
362,34 zł


URZĄD SKARBOWY

Terminy:

  • do 20 dnia miesiąca – osoba prowadząca działalność gospodarczą oblicza i wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni. Od roku 2007 zniesiono obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-5. Podatnik wylicza i wpłaca zaliczkę, której wysokość obliczyć może w serwisie ifirma.pl w zakładce „deklaracje”. Sposób wyliczania podatku nie uległ zmianie. Zaliczkę za listopad wpłaca się w wysokości podwójnej, za grudzień nie wpłaca się zaliczki. Wprowadzono możliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, o wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować US do 20-02-2018 lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wtedy termin zapłaty podatku upływa 20 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału. Zaliczkę za 4 kwartał wpłaca się w wysokości wynikającej z zaliczki za 3 kwartał do 20 grudnia.
  • do 25 dnia miesiąca – podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają wynikający z deklaracji podatek. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT wpłacamy do 25 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Skala podatkowa i stawki podatku dochodowego:

Do sumy 85 528,00 zł
17% – 525,12 zł
Od 85 528.00 zł
14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2019 r. wynosi 19 % od uzyskanego dochodu Pracodawcy i zleceniodawcy: do 20 dnia miesiąca pracodawca / zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close