Side Navigation

X

Podatek liniowy

Zgodnie z tą metodą wyliczania podatku, podatek wynosi 19% od dochodu, bez względu na jego wysokość, czyli podatek nie jest progresywny. Ta forma ma też minusy: nie możemy stosować ulg podatkowych ani wspólnie się opodatkowywać ze współmałżonkiem lub dzieckiem (gdy jesteśmy samotnym rodzicem).

Od strony formalnej, aby móc w ten sposób rozliczyć dochody z działalności, należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego (US wg miejsca zamieszkania samozatrudnionego przedsiębiorcy) pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania w odpowiednim terminie.

Ważne terminy

Przedsiębiorca, który właśnie założył własną firmę, wybór opodatkowania podatkiem liniowym może dokonać na wniosku o wpis CEIDG, bądź do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód na wniosku o zmianę wpisu CEIDG. Wyboru może również dokonać na oświadczeniu do naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku, gdy przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem oświadczenia o wyborze podatku liniowego (lub nie złoży żadnego oświadczenia), dochody z działalności automatycznie będą rozliczane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

We wniosku o wpis do CEIDG można również dokonać wyboru formy rozliczenia (miesięczne/ kwartalne) lub w zeznaniu rocznym. Wybór trybu rozliczenia zaliczki następuje w zeznaniu rocznym. Dla przykładu: dla roku 2019, w którym dokonaliśmy zmiany częstotliwości wpłaty zaliczki, zmiana ta zostanie zgłoszona w zeznaniu rocznym składanym za ten rok.

Kto nie może skorzystać z zalet podatku liniowego?

Nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą mogą rozliczać się na podstawie podatku liniowego. Takiej możliwości nie mają podatnicy, którzy osiągają przychody ze świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Dotyczy to usług o tym samym charakterze, co praca, którą podatnik wykonywał bądź wykonuje ze stosunku pracy. Przepis ten odnosi się do tego samego roku podatkowego.

Dla kogo podatek liniowy jest opłacalny?

Decydując się na metodę opodatkowania należy rozpatrzyć wiele czynników. Ważna jest opłacalność metody (realna wysokość podatku do zapłaty po uwzględnieniu wszelkiego rodzaju odliczeń), ilość czynności księgowo-formalnych koniecznych w danej formie, a także możliwości i ograniczenia jakie nakładają przepisy w związku z daną formą.

Obsługa księgowa. Podatkiem liniowym mogą być opodatkowane dochody ustalone na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź też pełnych ksiąg rachunkowych (gdy ze względu na wysokość obrotu wymagana jest taka forma).

Wybór metody liniowej wiąże się z niemożliwością skorzystania z ulg podatkowych oraz preferencyjnych rozliczeń dochodów ze współmałżonkiem lub dzieckiem. Co również ważne, ograniczenie to dotyczy także dochodów spoza działalności gospodarczej. Opodatkowanie liniowe dochodu z działalności uniemożliwia stosowanie ulg i preferencji również wobec pozostałych dochodów.

Oceń artykuł

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close