Side Navigation

Schemat biznes planu

KTO I DLACZEGO?

I. Misja i cele firmy:
– misja i wizja przedsięwzięcia,
– czym i dlaczego zajmuje się firma,
– czym firma wyróżnia się spośród konkurencji,
– miejsce, w którym firma chce się znaleźć w przyszłości (odnośnie sprzedaży, przychodów, dodatkowych rynków, nowych produktów lub usług, poszerzenia zasięgu geograficznego).

II. Ogólne informacje o firmie:
– opis firmy: podstawowe informacje o firmie lub dziale (nazwa, data utworzenia lub
zakładana data rozpoczęcia działalności, forma prawna organizacji, typ działalności i
lokalizacja),
– najważniejsze informacje z przeszłości i teraźniejszości firmy,
– określenie obecnych i potencjalnych źródeł finansowania,
– opis sojuszy strategicznych.

III. Opis produktu lub usługi:
– opis produktu lub usługi (co firma chce sprzedawać),
– miejsce i sposób pozyskiwania surowców lub półproduktów,
– zasoby potrzebne do świadczenia usługi,
– wyjaśnienie, dlaczego pozycja firmy jako dostawcy jest wyjątkowa (dlaczego
konsumenci będą kupować produkt).

IV. Struktura organizacyjna i zespół zarządzający:
– opis struktury organizacyjnej firmy (podział obowiązków, zadań i odpowiedzialności),
– charakteryzacja najważniejszych pracowników firmy (zwłaszcza prezesów i
dyrektorów), którzy będą nią zarządzać i odpowiadać za jej wyniki.

GDZIE I JAK?

V. Rynek:
– charakterystyka segmentu klientów docelowych,
– opis istniejącego rynku,
– prognozy wzrostu.

VI. Strategia marketingowa:
– elementy strategii marketingowej, która zostanie wykorzystania do wprowadzenia na
rynek produktu lub usługi (co firma sprzedaje, komu, kiedy i jak).

VII. Kanały dystrybucji:
– kanały dystrybucji lub sprzedaży, które zostaną wykorzystane do sprzedawania produktu lub usługi.

VIII. Konkurencja:
– opis firm konkurencyjnych (kim są konkurenci, w jaki sposób konkurują),
– jak firma jest przygotowana do podjęcia rywalizacji.

IX. Ryzyko związane z biznesem:
– wszystkie elementy ryzyka związane z przyjętym modelem działalności,
– jak firma zamierza poradzić sobie z istniejącym ryzykiem.

KIEDY I ILE?

X. Plan wdrożenia:
– etapy, przez które trzeba przejść, by zrealizować biznesplan,
– cele, jakie należy osiągnąć na każdym etapie,
– zadania lub działania, które trzeba wykonać,
– dokonania, które potwierdzą realizację zadań i osiągnięcie celów.

XI. Plan finansowy:
– założenia pro forma na 3 – 5 lat,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienie przepływów gotówkowych,
– bilans.

XII. Streszczenie:
– krótkie podsumowanie wszystkich najważniejszych elementów biznesplanu,
– omówienie szansy i koncepcji biznesowej,
– prezentacja wymagań kapitałowych związanych z uruchomieniem firmy i osiągnięciem
progu opłacalności,
– przedstawienie strategii wyjścia,
– prognozowane zyski firmy.

XIII. Załączniki:
– broszury dotyczące firmy lub konkurentów,
– propozycje materiałów reklamowych i promocyjnych,
– analizy branży,
– mapy i zdjęcia lokalizacji,
– artykuły z czasopism i innych źródeł,
– listy sprzętu posiadanego i tego, który należy zakupić,
– kopie umów najmu,
– listy wspierające od przyszłych klientów,
– inne materiały uzasadniające założenia planu,
– życiorysy członków zarządu, dyrektorów i doradców.

Źródło: inwestycje.pl

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close