Side Navigation

Jak napisać dobry biznes plan?

Biznesplan jest narzędziem, które pomaga w jasnym przedstawieniu i objaśnieniu celów i strategii biznesu. Ma przekonać innych do pomysłu i pokazać, że oferowany przez firmę produkt lub usługa są w stanie zapewnić zyski oraz przyciągnąć fundusze i zasoby.
Różne zastosowania i cele biznesplanu.

Biznesplan jest potrzebny do pozyskania kapitału od inwestorów lub pożyczenia pieniędzy z banku, dlatego najczęściej tworzy się go przed rozpoczęciem działalności. Ma jednak również inne zastosowania – może na przykład pomóc w doskonaleniu działania już istniejących firm, proponowaniu kierunków rozwoju dla działu lub jednostki organizacyjnej albo zmiany priorytetów firmy.
Podstawowymi celami pisania biznesplanu są:

● określenie nowego przedsięwzięcia,
● stwierdzenie opłacalności biznesu,
● oszacowanie kosztów początkowych,
● wypracowanie efektywnej strategii marketingowej,
● konkurowanie na rynku,
● przewidywanie potencjalnych problemów,
● uzyskanie kredytu lub pozyskanie funduszy inwestycyjnych,
● poszerzenie działalności lub oferty produktów,
● określenie nowych celów i zadań dla istniejącej firmy,
● pomiar efektywności funkcjonowania firmy,
● śledzenie wzrostu,
● ustalenie wartości firmy w celu sprzedaży lub do celów prawnych.

Trzy typy biznesplanów

Nie istnieje uniwersalny biznesplan, który pasowałby do wszystkich sytuacji.

Wygląd, treść i objętość dokumentu zależy od tego, w jakim celu jest on pisany i na jakich elementach biznesu się koncentruje. Ogólny podział biznesplanów przedstawia poniższa tabela:

Typ planu Objętość Zawartość Cel napisania/ wykorzystanie
WSTĘPNY (zwany też miniplanem) ok. 10 stron – krótki opis firmy, jej celów, zespołu zarządzającego, produktów lub usług, klientów, docelowego segmentu rynku i strategii rynkowej,
– prognozowana sprzedaż, zestawienia zysków i strat oraz przepływy gotówkowe (tylko za pierwszy rok).
– ustalenie kroków koniecznych do rozpoczęcia nowej działalności,

– szybkie przetestowanie koncepcji biznesu lub zmierzenie poziomu zainteresowania ze strony inwestorów,

– sprawdzenie, czy w ogóle warto rozpoczynać działalność.

PEŁNY (zwany też planem roboczym) 20–40 stron – opis misji i celów firmy, sprzedawanych produktów lub usług,
– szczegółowe informacje o zarządzie, pracownikach i klientach – informacje o docelowym segmencie rynku i strategii rynkowej,
-prognozy finansowe
obejmujące okres 3-5 lat,
– szczegółowy opis kanałów sprzedaży i dystrybucji,
– bilans, analiza ryzyka i zagrożeń ze strony konkurencji,
– harmonogram wdrożenia.
– pozyskanie środków od inwestorów lub uzyskanie kredytu bankowego,
– stanowi podstawę późniejszej działalności.
WEWNĘTRZNY w zależności od celu – uproszczona forma, wypunktowane zestawienia zamiast szczegółowych opisów,
– prognozy finansowe ograniczone do działu lub oddziału, dla którego plan jest sporządzany,
– analiza progu rentowności i zestawienie przepływów gotówkowych.
– pozyskanie zasobów z własnej firmy,
– uaktualnienie zamierzeń,
– potrzebny do planowania wzrostu, wprowadzania nowej usługi lub poszerzania profilu produkcji.

Mimo tych bardzo zróżnicowanych zastosowań biznesplany mają wiele wspólnych cech. Po pierwsze, wszystkie zawierają cele działalności, opisy produktów i klientów, analizy rynku, plany marketingowe i prognozy przepływów gotówkowych. Przedstawiają ponadto przewidywania, jak będzie sobie radzić firma, jeśli spełnione zostaną pewne warunki.
Wskazówki dla piszącego biznesplan

Przy pisaniu każdego typu biznesplanu obowiązuje kilka podstawowych reguł. Warto zwrócić na nie uwagę, by uniknąć najczęściej popełnianych błędów i zwiększyć szanse na osiągnięcie celu, w jakim plan jest tworzony. Przygotowującym biznesplan najczęściej doradza się:
unikać amatorszczyzny – biznesplan musi wyglądać profesjonalnie, stanowi bowiem odzwierciedlenie koncepcji biznesu i ma przekonać inwestorów, bank lub zarząd do sfinansowania lub wsparcia pomysłu. Jeżeli w przygotowanym planie znajdą się błędy, czytająca go osoba może pomyśleć, że do prowadzenia firmy podejdzie się równie nieprofesjonalnie.

nie zanudzać czytelnika – osoba czytająca biznesplan powinna móc dokładnie zapoznać się z pomysłem w ciągu 15 minut, a cały plan przeczytać w ciągu godziny. Biznesplan ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje – mniej istotne lub zbyt szczegółowe należy z niego usunąć.

zadbać o atrakcyjną szatę graficzną biznesplanu – nie trzeba obawiać się dodawania wykresów, rysunków i ilustracji.

przedstawiać realną ocenę sytuacji – w swojej wypowiedzi należy ograniczyć się do faktów, bo czytelnik od razu odkryje, że pisze się nieprawdę. Nie warto wypowiadać się o swoim pomyśle w samych superlatywach i zanadto się chwalić. Nie można przesadzać z prognozami finansowymi – czasem warto zawyżyć wydatki i zaniżyć przychody.

dopasować plan do założonego celu – pisząc plan, zawsze należy myśleć o tym, kto będzie go czytał i jaki jest jego cel. Warto pamiętać, że nie ma jednego, uniwersalnego planu.

nie unikać „niewygodnych” kwestii – czytelnik biznesplanu doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że firma ma konkurentów i grozi jej pewne ryzyko. Należy więc wymienić i nazwać wszystkie te elementy – w ten sposób udowodni się czytelnikowi, że firma sobie z nimi poradzi.

Warto też pamiętać, że dobry i poprawnie napisany plan powinien zawierać odpowiedzi na pytania: kto? co? kiedy? gdzie? jak? ile? Przykładowy schemat biznesplanu umieszczono w załączniku.

Źródło: inwestycje.pl

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close