Side Navigation

Finansowanie firmy

Kredyty

Gdy samozatrudniony przedsiębiorca nie ma wystarczających środków na dokonanie inwestycji może skorzystać z kredytu. Warto jest wziąć go na firmę. Wtedy wszystkie wydatki związane z jego uzyskaniem, wraz z odsetkami, przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów firmy.

Niestety nie jest łatwo go uzyskać, zwłaszcza, gdy dopiero zakładamy firmę lub działamy na rynku bardzo krótko. W takich przypadkach często kredytobiorcą jest osoba prywatna. Wydatki związane z otrzymanym w ten sposób kredytem nie będą kosztem uzyskania przedsiębiorcy. Zakupiony środek możemy jednak przekazać swojej firmie. W koszty będą zaliczone tylko odpisy amortyzacyjne.

Leasing

Dość popularną formą kredytowania jest leasing operacyjny. Samozatrudniony przedsiębiorca podpisuje umowę na podstawie, której używa dany środek. Nie jest on zaliczany do majątku jego firmy. W koszty księgowane są raty oraz wydatki związane z jego eksploatacją.

Wydatki związane z samochodem osobowym– eksploatacja np. paliwo – od 2019 r. podlegają ograniczeniu 75% zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Przy zakupie samochodu osobowego w przypadku amortyzacji i ubezpieczenia występuje ograniczenie –150 tys zł, po przekroczeniu, którego pozostałe kwoty nie są już kosztem podatkowym. Ograniczenie to dotyczy również opłat leasingowych w zakresie części kapitałowej raty leasingu.

Istotnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o wyborze leasingu jako źródła finansowania jest także okres rozliczenia inwestycji. Kwoty związane z zakupem samochodu osobowego ze środków uzyskanych z kredytu nie są bezpośrednio kosztem firmy. Stają się nim dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne trwające przez okres 5 lat. Przy leasingu czas rozliczania takiej inwestycji można skrócić nawet dwukrotnie, co pozwoli przedsiębiorcy na znaczne obniżenie podstawy opodatkowania przez cały okres trwania umowy.

Każdorazowo gdy przedsiębiorca zamierza kupić samochód ciężarowy, samochód osobowy lub inny środek, warto jest porównać oferty kilku towarzystw leasingowych i banków w celu wybrania najkorzystniejszego rozwiązania.

Dotacje

Do zewnętrznych źródeł finansowania należą także dotacje. Osoby, które planują założenie własnej firmy mogą ubiegać się o pieniądze z powiatowych urządów pracy bądź z funduszy Unii Europejskiej. Ich zakres jest bardzo szeroki.

Dotacja z Urzędu Pracy dla bezrobotnego na założenie działalności gospodarczej

Wydatki z dotacji z UP mogą być, co do zasady, zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wyjątkiem są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Ich amortyzacja nie jest kosztem podatkowym.

Dotacje ze środków unijnych

Wydatki pokryte dotacja ze środków unijnych  nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Wkład własny

Wkład własny nie jest kosztem firmy. Aby wydatek poniesiony na cele związane z prowadzoną działalnością można było zaliczyć do kosztów firmy musimy posiadać dokument zakupu. Jako nabywcę należy podać na nim dane swojej firmy.

Jeżeli osoba postanawia przekazać coś z majątku prywatnego swojej firmie, to wydatek poniesiony na jego zakup nie będzie kosztem firmy. Wyjątkiem jest sytuacja gdy dany przedmiot będzie ujęty w rejestrze środków trwałych. Wtedy będzie podlegał on amortyzacji i poprzez odpisy zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. W pozostałych przypadkach zakupione wcześniej na użytek prywatny przedmioty nie będą miały wpływu na dochód firmy.

Aport w spółkach

Wspólnicy mogą wnieść do spółki swoją własność. Przedmiotem wkładu mogą być zarówno pieniądze, rzeczy i prawa np. udostępnienie określonego składnika do używania. Ważne jest aby określić wartość wkładów. W przeciwnym wypadku uważa się, że są one równe. Podstawą przeniesienia własności rzeczy na spółkę jest sama umowa spółki. Zgodnie z przepisami ustawy o PCC, każda zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 %. W zamian za wniesiony aport do spółki osobowej wspólnik nie otrzymuje udziałów. Podziału zysków w spółce cywilnej dokonuje się według zasad określonych w umowie. Wkładów wniesionych do majątku (w naturze wraz z przekazaniem prawa własności) w razie wystąpienia ze spółki nie zwraca się. Odchodzący wspólnik otrzymuje jedynie równowartość wniesionego wkładu do majątku w postaci pieniężnej. Inaczej jest w przypadku rzeczy przekazanych jedynie do używania – zostają one oddane wnoszącemu.

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close