Side Navigation

Polska Klasyfikacja Działalności

Przy zakładaniu działalności gospodarczej warto zastanowić się nad możliwymi, incydentalnymi źródłami przychodu i dokonać ich zgłoszenia obok planowanej działalności głównej, aby w przyszłości móc zgodnie z prawem wykonać np. usługę transportową na rzecz sąsiada.

Poniżej przedstawiamy listę numerów PKD dla tego typu sytuacji nadzwyczajnych a prawdopodobnych.

HANDEL

47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

TRANSPORT

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z – Transport drogowy towarów

WYNAJEM POKOI

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

GASTRONOMIA

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

WYNAJEM I DZIERŻAWA

77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close