Side Navigation

Terminy księgowania

Pojęcie „kosztu poniesionego” pojawiło się w przepisach podatkowych w 2007 roku. Wcześniej opinie na temat tego, jak rozumieć koszt poniesiony, były podzielone. Wobec tego przez pojęcie kosztu poniesionego rozumie się koszt zapłacony (metoda „kasowa” księgowania kosztów w KPiR) lub koszt powstały w dacie wystawienia dokumentu potwierdzającego istnienie kosztu (metoda „memoriałowa” księgowania kosztów w KPiR). Wybrany przez podatnika sposób powinien być co do zasady stosowany do wszelkich kosztów, z wyjątkiem zakupu towarów handlowych i materiałów.

Pojęcie „kosztu poniesionego” pojawiło się w przepisach podatkowych w 2007 r. Wcześniej opinie na temat tego, jak rozumieć koszt poniesiony, były podzielone. Wobec tego przez pojęcie kosztu poniesionego rozumie się koszt zapłacony (metoda „kasowa” księgowania kosztów w KPiR) lub koszt powstały w dacie wystawienia dokumentu potwierdzającego istnienie kosztu (metoda „memoriałowa” księgowania kosztów w KPiR). Wybrany przez podatnika sposób powinien być co do zasady stosowany do wszelkich kosztów, z wyjątkiem zakupu towarów handlowych i materiałów.

Metoda kasowa polega na tym, że podatnicy prowadzący księgę zaliczają wydatki do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, oznacza to:

  • datę obciążenia fakturą, notą czy rachunkiem (niektórzy przyjmują datę otrzymania – zaakceptowania dokumentu obciążeniowego),
  • datę faktycznego dokonania wydatku w pozostałych przypadkach.

Przy zastosowaniu metody memoriałowej koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami potrącane są w tym roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
Za dzień poniesienia kosztu w metodzie memoriałowej uważa się:

  • dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury/rachunku (data wystawienia), lub
  • dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku),
  • dzień, w którym wydatek został fizycznie poniesiony (zapłacony), sytuacja ma miejsce przy kosztach pośrednich, np. ubezpieczenie samochodu, zapłacenie składki ZUS, wypłata wynagrodzenia.

Towar handlowy przeznaczony do odsprzedaży jest szczególnym rodzajem wydatku ujmowanego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przepisy rozporządzenia w sprawie KPiR (paragraf cytowany poniżej) określają moment, w którym najpóźniej należy ująć zakup towaru. Wynika z nich zasada, iż nie można sprzedać towaru niebędącego własnością firmy. Zakup towarów handlowych wykazuje się w KPiR w dacie wystawienia dokumentu zakupu, nawet jeśli fizycznie nie są własnością podatnika.

*”§ 17.* 1. Zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.” (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów publikacja Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475, nr 224, poz. 2226, z 2004 r. nr 282, poz. 2807 oraz z 2007 r. nr 36, poz. 229 i nr 140, poz. 988).

Wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego możliwa jest zmiana metody księgowania kosztów uzyskania przychodów.

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close