Side Navigation

X

Agenci ubezpieczeniowi

 1. Polska Klasyfikacja Działalności

  66.22.Z  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

  Działalność ta obejmuje:
  • działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis ubezpieczeniowych,
  • działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.
  Podczas rejestracji działalności warto również podać następujące numery PKD:

  66.21.Z  Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

  obejmuje:
  • szacowanie roszczeń ubezpieczeniowych:
   • ocena roszczeń,
   • obliczenie ryzyka i poniesionych szkód,
   • ocena ryzyka,
   • likwidacja szkód,
  • dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych.

  66.29.Z  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

  Obejmuje:
  • działalność pomocniczą ściśle związaną z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi, z
   wyłączeniem pośrednictwa finansowego, oceny roszczeń oraz działalności agentów i
   brokerów ubezpieczeniowych:

   • zarządzanie dobrami powypadkowymi,
   • usługi aktuariuszy.
 2. Uprawnienia zawodowe/ koncesje

  Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym nakłada na agenta ubezpieczeniowego dodatkowe obwarowania dotyczące możliwości pośrednictwa ubezpieczeniowego.

  Zgodnie z art. 2 czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego mogą być wykonywane wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych. Agent ubezpieczeniowy nie może jednakże wykonywać wszystkich czynności pośrednictwa (tj. w zakresie reasekuracji, zastrzeżone wyłącznie dla brokerów), nie może być również jednocześnie brokerem.

  Samozatrudniony agent to przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

  Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest działalnością gospodarczą. Agent ubezpieczeniowy może rozpocząć działalność agencyjną dopiero po uzyskaniu przez organ nadzoru informacji o wpisie agenta do właściwego rejestru. Organem nadzoru jest zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent ubezpieczeniowy, który również udziela, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pełnomocnictwa dla agenta do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu tego zakładu.

 3. Przynależność do organizacji zawodowych

  Samozatrudnieni agenci ubezpieczeniowi muszą być wpisani do rejestru agentów ubezpieczeniowych, nie mają jednak obowiązku przynależności do organizacji zawodowych (np. Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych).

 4. Możliwe metody opodatkowania i obowiązki księgowe

  Samozatrudniony agent ubezpieczeniowy prowadzący działalność gospodarczą nie może wybrać karty podatkowej ani ryczałtu jako metody opodatkowania dochodów. Jedyną dostępną formą opodatkowania są zasady ogólne – podatek wg skali (18% i 32%), bądź podatek liniowy.

  VAT:

  Usługi świadczone przez agentów ubezpieczeniowych, jako podmiotów działających w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń, są zwolnione z podatku VAT.

  Przedsiębiorca – agent ubezpieczeniowy nie ma obowiązku zostania czynnym płatnikiem VAT, bez względu na wysokość przychodu z tytułu działalności agenta ubezpieczeniowego. Dokumentem sprzedaży jest rachunek wystawiony dla zakładu ubezpieczeń. Przedsiębiorca może również upoważnić zakład ubezpieczeń do wystawiania rachunków w jego imieniu. W takim wypadku wymagane jest aby wystawiony rachunek został podpisany przez agenta.

  Jeżeli wartość prowizji agenta wyszczególniona na rachunku ulegnie zmianie, należy wystawić odpowiednio notę uznaniową lub obciążeniową. W przypadku potrzeby zmiany innych danych, wystarczy nota korygująca błędny zapis.

  Jeżeli przedsiębiorca łączy działalność agencyjną z innym rodzajem działalności, może stać się z tego tytułu czynnym płatnikiem VAT (ze względu na wysokość przychodu lub rodzaj sprzedawanych towarów i usług). W takiej sytuacji wystawia fakturę VAT na prowizję agenta dla zakładu ubezpieczeń, jako sprzedaż usług zwolniona z podatku VAT. Nie ma możliwości udzielenia pełnomocnictwa dla zakładu ubezpieczeń do wystawiania w jego imieniu dokumentów sprzedaży (zakład ubezpieczeń nie jest czynnym płatnikiem VAT, a tylko taki podmiot może wystawiać faktury VAT).

  Jeżeli wartość prowizji agenta wyszczególniona na rachunku ulegnie zmianie, należy wystawić fakturę korygującą.

 5. Lokal – zasady ogólne

 6. Kasa fiskalna – nie dotyczy

Oceń artykuł

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close