Side Navigation

X

Programiści

 1. Polska Klasyfikacja Działalności

  62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem

  Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

  Podklasa ta obejmuje także analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:
  • rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
  • pisanie programów na zlecenie użytkownika,
  • projektowanie stron internetowych.
  Dodatkowe PKD, które można wpisać

  46.51.Z  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

  47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  58.29.Z  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  62.02.Z  Działalność związana z doradztwem w zakresie

  62.03.Z  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  62.09.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

  63.12.Z Działalność portali internetowych

 2. Uprawnienia zawodowe/ koncesje

  Usługi programistów (informatyków) działających na zasadach freelancingu (samozatrudnionych) nie są objęte monopolem państwowym i koncesjonowaniem. Aby świadczyć tego typu usługi wystarczy zdobyte doświadczenie zawodowe w tym kierunku, praktyka, znajomość języka angielskiego. Ukończone kursy, szkolenia z tej dziedziny potwierdzone certyfikatem również będą ważnym czynnikiem dla potencjalnych odbiorców lub pracodawców. Osoby z tej branży powinni również obcować z coraz to nowszymi technologiami.

 3. Przynależność do organizacji zawodowych

  Przynależność jest dobrowolna. Koszty składek, opłat wpisowego przy dobrowolnej przynależności co do zasady nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów.

 4. Możliwe metody opodatkowania i obowiązki księgowe

  Usługi samozatrudnionych programistów wyłączone są z opodatkowania kartą podatkową. Programista może wybrać metodę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany; stawka podatku dla usług IT to 20%.; przy doradztwie w zakresie sprzętu komputerowego, w zakresie oprogramowania, przetwarzania danych podatnik opłaca 17% podatku.

  Podstawową formą opodatkowania, jaką mogą wybrać osoby zamierzające świadczyć usługi programistyczne i pochodne do nich to książka przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych lub na podatku liniowym.

  Podatek VAT

  Usługi programistów opodatkowane są stawką 23%. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Limit zwolnienia podmiotowego w 2011r. wynosi 150 000zł.

  W świetle art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług – usługi twórców, i artystów wykonawców w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania opodatkowane są stawką 8%. Stawka ta nie ma zastosowania do usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej a jedynie do autorskich umów o dzieło na oprogramowanie, wykonywanych w ramach działalności wykonywanej osobiście, jeżeli nie zostanie spełniony warunek odpowiedzialności zleceniodawcy.

 5. Lokal na działalność

  Przy samych usługach – mieszkanie prywatne z wydzieloną powierzchnią pod działalność lub odrębna siedziba na biuro.

  Przy usługach i handlu detalicznym sprzętem komputerowym warto zainwestować w lokal, który posłuży za sklep. Programiści mogą także prowadzić sklep internetowy.

 6. Zasady rozliczeń z pracodawcą

  W większości przypadków usługi programistyczne oparte są na zawieranych z pracodawcą umowach.
  Przeważające opinie w rozumieniu umowy o dzieło, czy zlecenie są takie, że (niezależnie od tego dla kogo jest wykonywana) jeśli wchodzi w zakres zgłoszonej działalności gospodarczej, to należy ją rozliczyć w ramach działalności gospodarczej. „Usługowa” działalność gospodarcza polega właśnie na realizacji umów o dzieło, umów o świadczenie usług i umów zleceń. Nie są to jednak umowy sensu stricto, w związku z czym świadczenie usług na rzecz pracodawcy o tym samym charakterze co usługi wykonywane na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło przed założeniem działalności gospodarczej należy udokumentować fakturą VAT lub rachunkiem i rozliczyć z pozostałymi przychodami w działalności.

 7. Kasa fiskalna

  Przy usługach programistycznych obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej powstaje na zasadach ogólnych.

  Wyjątkiem, o którym trzeba wiedzieć jest sprzedaż nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży. W przypadku prowadzenia tego typu działalności kasa fiskalna musi być zainstalowana przez dokonaniem pierwszej sprzedaży.

Oceń artykuł

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close