Side Navigation

Terminy księgowania

Pojęcie „kosztu poniesionego” pojawiło się w przepisach podatkowych w 2007 roku. Wcześniej opinie na temat tego, jak rozumieć koszt poniesiony, były podzielone. Wobec tego przez pojęcie kosztu poniesionego rozumie się koszt zapłacony (metoda „kasowa” księgowania kosztów w KPiR) lub koszt powstały w dacie wystawienia dokumentu potwierdzającego istnienie kosztu (metoda „memoriałowa” księgowania kosztów w KPiR). Wybrany

Czytaj więcej

Standardowe koszty uzyskania przychodów

SAMOCHÓD Samochód bywa podstawowym narzędziem pracy, także w przypadku osób samozatrudnionych. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, do celów firmowych są wykorzystywane samochody osobowe, ciężarowe, specjalne oraz tak zwane samochody „z kratką” (nieosobowe). Korzystanie z pojazdu wiąże się z ponoszeniem na niego niezbędnych wydatków. Bardzo często pojawia się pytanie, czy każdy koszt związany z samochodem

Czytaj więcej

Rodzaje ewidencji

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ewidencje przychodów ewidencjonowanych prowadzą podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy obliczają przychód stanowiący podstawę naliczenia ryczałtu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (głównie art.11 i art.14). Sposób prowadzenia ewidencji przychodów określa głównie przepis art.15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz rozporządzenie

Czytaj więcej

Dokumenty sprzedaży: faktury i rachunki

Faktura VAT Faktura VAT jest wystawiana przez czynnego podatnika VAT, posiadającego numer identyfikacji podatkowej, a także podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (zgodnie z art. 16 ustawy). Obowiązek podatkowy i terminy wystawienia faktur Co do zasady, fakturę należy wystawić nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – z zastrzeżeniem

Czytaj więcej

Remanent początkowy

Podatnicy rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym lub prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów mają obowiązek sporządzenia 2 remanentów (spisów z natury) w ciągu roku: remanentu początkowego oraz remanentu końcowego. Remanent początkowy sporządza się na pierwszy dzień prowadzenia firmy. U podatników prowadzących KPiR dokumentem otwierającym księgę jest właśnie remanent początkowy. W remanencie powinny się znaleźć wyłącznie: towary

Czytaj więcej

Przekazanie przedmiotów z majątku prywatnego do majątku firmy

Wykorzystywane prywatnie składniki majątku można przekazać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że aby związane z nimi wydatki zaliczać do kosztów firmy, należy udowodnić, że faktycznie będą one w tej działalności wykorzystywane. Przepisy podatkowe nie przewidują żadnej szczególnej formy przekazania prywatnych przedmiotów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce najczęściej dokonuje się tego

Czytaj więcej

Pirackie programy w firmie

Wykorzystanie dzieła bez zgody autora stanowi naruszenie jego praw. Dotyczy to zarówno rozpowszechniania bez uprawnienia, jak i wbrew warunkom umowy. Często spotykanym przykładem tego typu działań wśród przedsiębiorców jest wykorzystywanie programów niekomercyjnych w ramach prowadzonej działalności (wraz z instalowaniem programu przeznaczonego wyłącznie do użytku domowego w komputerze firmowym) lub instalowanie oprogramowania na większej liczbie stanowisk

Czytaj więcej

Działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza

Właściwe zdefiniowanie źródła uzyskiwanych przychodów skutkuje określonymi konsekwencjami prawno-podatkowymi. Dla celów podatkowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, powinny określić, czy umowy zawierane z innymi podmiotami oznaczają współpracę na zasadach przewidzianych dla firm czy inny stosunek prawny (w szczególności umowę o pracę). Zgodnie z przepisem art. 5b ust. 1 updof za pozarolniczą DG nie uznaje się czynności,

Czytaj więcej

Finansowanie firmy

Kredyty Gdy samozatrudniony przedsiębiorca nie ma wystarczających środków na dokonanie inwestycji może skorzystać z kredytu. Warto jest wziąć go na firmę. Wtedy wszystkie wydatki związane z jego uzyskaniem, wraz z odsetkami, przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów firmy. Niestety nie jest łatwo go uzyskać, zwłaszcza, gdy dopiero zakładamy firmę lub działamy na rynku bardzo krótko.

Czytaj więcej

Schemat biznes planu

KTO I DLACZEGO? I. Misja i cele firmy: – misja i wizja przedsięwzięcia, – czym i dlaczego zajmuje się firma, – czym firma wyróżnia się spośród konkurencji, – miejsce, w którym firma chce się znaleźć w przyszłości (odnośnie sprzedaży, przychodów, dodatkowych rynków, nowych produktów lub usług, poszerzenia zasięgu geograficznego). II. Ogólne informacje o firmie: –

Czytaj więcej

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close