Side Navigation

X

Dziennikarze

 1. Polska Klasyfikacja Działalności

  90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Podklasa obejmuje:
  • działalność indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,
  • działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin.

  Tak, więc z punktu widzenia klasyfikacji działalności w zakresie twórczości dziennikarskiej, a więc autorów tekstów (materiałów) prasowych może być przedmiotem działalności zarobkowej prowadzonej na własny rachunek, tak jak i innych twórców.

  Lista innych numerów PKD:

  58.13.Z Wydawanie gazet, w tym elektronicznych

  63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

  74.20.Z Niezależni fotoreporterzy

  59.20. Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi

  60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

  60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych

 2. Uprawnienia zawodowe/koncesje

  Aby wykonywać zawód dziennikarza nie jest wymagane uzyskanie licencji dziennikarskiej, ani rejestracji w urzędach administracji państwowej.

  Zgodnie z definicją dziennikarza zawartą w Ustawie Prawo Prasowe dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.

  Dziennikarz ma do wyboru albo pracę na etacie, albo zarejestrowanie działalności gospodarczej i opodatkowanie jak przedsiębiorca, albo pracę na umowę o dzieło, albo na zlecenie.

 3. Przynależność do organizacji zawodowych

  Dziennikarze nie maja obowiązku przynależeć do określonych stowarzyszeń ani organizacji zawodowych. Jednak istnieją organizacje, w których członkostwo jest dobrowolne dla dziennikarzy. W głównej mierze powstały aby reprezentować interesy dziennikarzy w Polsce.

  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich to najstarsza organizacja skupiająca największą liczbę dziennikarzy. Przystąpić do niej może każdy dziennikarz, który będzie miał na uwadze rzetelne informowanie opinii publicznej o wydarzeniach przedstawianych za pośrednictwem mediów oraz będzie dbał o zawodową etykę i chronił swoje prawa, a także będzie przekazywał pamięć, że członkostwo w zrzeszeniu jest dobrowolne i nie przynosi korzyści majątkowych.

 4. Możliwe metody opodatkowania i obowiązki księgowe

  Dziennikarze prowadzący działalność nie mogę wybrać karty podatkowej ani ryczałtu jako metody opodatkowania dochodów. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowy za wolny zawód nie uznaje się dziennikarzy (KSH uznaje za wolny zawód dziennikarzy).

  Dziennikarze prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskie mogą wybrać opodatkowanie ogólne czyli wg skali albo liniowo.

  VAT

  Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazywanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

  Usługą w zakresie kultury jest usługa twórców i artystów dotycząca praw autorskich. W takiej sytuacji osoby te wystawiają faktury ZW, gdyż są zwolnieni. Natomiast wszyscy pozostali twórcy, których utwory nie są związane z kulturą, są objęci stawką 8% niezależnie od przedmiotu ich dzieła np. autorzy książek czy artykułów o tematyce ekonomicznej, społecznej czy politycznej, napisanych dla redakcji lub wydawnictw, z którymi nie łączy ich umowa o pracę, podlegają 8% stawce podatku od towarów i usług.

  Twórcy niezarejestrowani jako czynni płatnicy VAT objęci stawką w wysokości 8% zwolnieni są z podatku od towarów i usług, jeżeli ich przychody z tytułu praw autorskich nie przekroczą 150 tys zł.

  Dziennikarze których łączy stosunek pracy z wydawnictwem, otrzymane honoraria za artykuły czy inne publikacje napisane w ramach stosunku pracy nie są objęte podatkiem od towarów i usług.

  W przypadku dziennikarzy (samozatrudnionych) których nie łączy umowa o pracę z wydawnictwem, otrzymane honorarium opodatkowują w wysokości 8% stawki podatku VAT. Czyli wystawiają na wydawnictwo fakturę VAT w stawce 8%. Oczywiście wobec takich autorów mają zastosowanie przepisy dotyczące ogólnego zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług. Oznacza to, że autorzy, w tym dziennikarze, objęci stawką w wysokości 8% zwolnieni są podmiotowo z podatku od towarów i usług, jeżeli ich wartość sprzedaży łącznie, w tym z tytułu praw autorskich, nie przekroczy równowartości 150 tys. złotych.

  Jeżeli dziennikarze (samozatrudnieni) korzystają ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, wystawiają na rzecz wydawnictwa rachunek.

Oceń artykuł

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close