Side Navigation

Dokumenty sprzedaży: faktury i rachunki

Faktura VAT Faktura VAT jest wystawiana przez czynnego podatnika VAT, posiadającego numer identyfikacji podatkowej, a także podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (zgodnie z art. 16 ustawy). Obowiązek podatkowy i terminy wystawienia faktur Co do zasady, fakturę należy wystawić nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – z zastrzeżeniem

Czytaj więcej

Remanent początkowy

Podatnicy rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym lub prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów mają obowiązek sporządzenia 2 remanentów (spisów z natury) w ciągu roku: remanentu początkowego oraz remanentu końcowego. Remanent początkowy sporządza się na pierwszy dzień prowadzenia firmy. U podatników prowadzących KPiR dokumentem otwierającym księgę jest właśnie remanent początkowy. W remanencie powinny się znaleźć wyłącznie: towary

Czytaj więcej

Przekazanie przedmiotów z majątku prywatnego do majątku firmy

Wykorzystywane prywatnie składniki majątku można przekazać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że aby związane z nimi wydatki zaliczać do kosztów firmy, należy udowodnić, że faktycznie będą one w tej działalności wykorzystywane. Przepisy podatkowe nie przewidują żadnej szczególnej formy przekazania prywatnych przedmiotów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce najczęściej dokonuje się tego

Czytaj więcej

Pirackie programy w firmie

Wykorzystanie dzieła bez zgody autora stanowi naruszenie jego praw. Dotyczy to zarówno rozpowszechniania bez uprawnienia, jak i wbrew warunkom umowy. Często spotykanym przykładem tego typu działań wśród przedsiębiorców jest wykorzystywanie programów niekomercyjnych w ramach prowadzonej działalności (wraz z instalowaniem programu przeznaczonego wyłącznie do użytku domowego w komputerze firmowym) lub instalowanie oprogramowania na większej liczbie stanowisk pracy, niż przewiduje to umowa.

Działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza

Właściwe zdefiniowanie źródła uzyskiwanych przychodów skutkuje określonymi konsekwencjami prawno-podatkowymi. Dla celów podatkowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, powinny określić, czy umowy zawierane z innymi podmiotami oznaczają współpracę na zasadach przewidzianych dla firm czy inny stosunek prawny (w szczególności umowę o pracę).

Finansowanie firmy

Gdy samozatrudniony przedsiębiorca nie ma wystarczających środków na dokonanie inwestycji może skorzystać z kredytu. Warto jest wziąć go na firmę. Wtedy wszystkie wydatki związane z jego uzyskaniem, wraz z odsetkami, przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów firmy.

Schemat biznes planu

KTO I DLACZEGO? I. Misja i cele firmy: – misja i wizja przedsięwzięcia, – czym i dlaczego zajmuje się firma, – czym firma wyróżnia się spośród konkurencji, – miejsce, w którym firma chce się znaleźć w przyszłości (odnośnie sprzedaży, przychodów, dodatkowych rynków, nowych produktów lub usług, poszerzenia zasięgu geograficznego). II. Ogólne informacje o firmie: –

Czytaj więcej

Jak napisać dobry biznes plan?

Biznesplan jest narzędziem, które pomaga w jasnym przedstawieniu i objaśnieniu celów i strategii biznesu. Ma przekonać innych do pomysłu i pokazać, że oferowany przez firmę produkt lub usługa są w stanie zapewnić zyski oraz przyciągnąć fundusze i zasoby.
Różne zastosowania i cele biznesplanu

Ubezpieczyciel 20

Agenci ubezpieczeniowi

Polska Klasyfikacja Działalności 66.22.Z  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność ta obejmuje: działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis ubezpieczeniowych, działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych. Podczas rejestracji działalności warto również podać następujące numery PKD: 66.21.Z  Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat obejmuje: szacowanie roszczeń

Czytaj więcej

Samozatrudnieni 09

Programiści

Polska Klasyfikacja Działalności 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników. Podklasa ta obejmuje także analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Czytaj więcej

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close